Parts Solution Control

บทความ
บทความทั่วไป
ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) ทางด้านอุตสาหกรรม
What is PLC?
5 ขั้นตอนเพื่อเริ่มระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ในการผลิต
แนวโน้มการใช้ซอฟท์แวร์และระบบออโตเมชั่น
อุปกรณ์สร้างแรงสั่นสะเทือน (Vibrator)
แอคชูเอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้น
การเลือกใช้วาล์วไฟฟ้า SOLENOID VALVE
หลักการทำงานของ Solenoid Valve
เขียนโปรแกรมแลปวิว LabVIEW Programming มารู้จักกันก่อนสิ!! จะรีบไปไหน อะไรคือ แลปวิว LABVIEW
LabVIEW คืออะไร?
Machine Vision คืออะไร
การใช้งานแมชชีนวิชั่น สำหรับการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ
คัปปลิ้ง COUPLING
iai robot cylinder
Servo Motor คืออะไร?
สเตปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor)
อุปกรณ์ของระบบนิวแมติกส์ เบื้องต้น
ระบบนิวเมติกส์ในงานอุตสาหกรรม

5 ขั้นตอนเพื่อเริ่มระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ในการผลิต

อ่าน 43 | ตอบ 0

5 ขั้นตอนเพื่อเริ่มระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ในการผลิต


เมื่อเทรนด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่กำลังมีประสิทธิผลอย่างมากต่อการลงทุนในสภาวะการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นในปัจจุบันนั่นคือการเสริมด้วยระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ บทความนี้จะกล่าวถึง 5 ขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่การใช้ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ให้กับอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าการลงทุน

Map out Industry 4.0 Strategy:

สิ่งสำคัญอย่างแรกนั่นคือความจำเป็นในการกำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาต้องการพัฒนาอย่างไรจะนำเทคโนโลยีเข้าไปในส่วนใดของกระบวนการผลิตบ้างและแบ่งการพัฒนาเป็นขั้นตอนโดยจัดผังการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจในทางเดียวกัน โดยแนวโน้มที่ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะเข้าไปทดแทนได้ง่ายที่สุดนั่นคือกระบวนการผลิตที่มีการใช้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์จะสามารถนำมาทดแทนในระบบได้ทันที ตัวอย่างเช่น การนำชิ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องจักร การเติมวัตถุดิบ ระบบการติดตั้งแม่พิมพ์ การควบคุมเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต การเชื่อมและการฉีดพ่นสีหรือสารเคมี ฯลฯ โดยแยกส่วนการผลิตที่ไม่ซ้ำกัน และยังต้องอาศัยความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานไว้ในภายหลัง

Start with pilot project and Select a design model:

นั่นคือการคัดเลือกสายการผลิตที่จะพัฒนาระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เป็นส่วนแรกเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับสายการผลิตอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ในการออกแบบระบบจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อลงรายละเอียดในกระบวนการผลิตว่าในแต่ละส่วนใช้เวลาในการผลิตกี่นาที ใช้แรงงานจำนวนเท่าไหร่ จุดใดในกระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด ซึ่งในส่วนนี้ผู้ผลิตอาจต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบเชื่อมต่อหรือ System Integrator เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการออกแบบระบบใหม่ ให้คำแนะนำเพื่อหาระบบและเครื่องมือที่เหมาะสมปรับใช้กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน โดยผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บข้อมูลและทำการประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ Simulation และ Forecast Platform ในระบบออโตเมชั่น ที่เหมาะสมต่อไป

Budget Planning:

แน่นอนว่าในการลงทุนแต่ละครั้ง จะต้องได้ประสิทธิผลในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐกับมาตรการส่งเสริมผู้ที่ต้องการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษีถึง 50% ภายใน 3 ปีแรก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนจากระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่นได้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องประมาณการการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในกระบวนการผลิตเป็นระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่นที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจขอรับคำปรึกษาจาก System Integrator เพื่อประเมินงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสม และได้รับจุดคุ้มทุนที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ

Determine technical skill required to support the robotics and automation:

อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนั่นคือการพัฒนาทักษะขีดความสามารถบุคลากรให้ทันต่อการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งาน จึงจำเป็นต้องเสริมทักษะของพนักงานทางด้านเทคนิคการดูแลรักษาและโปรแกรมการทำงานระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดระยะเวลาในการลองผิดลองถูกระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากร

Implement the most efficient technology and choose the right system integrator:

ข้อนี้ถือเป็นโจทย์ที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ถือเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นการมีพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวางระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เป็นอย่างดีจะช่วยในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมของคุณ มีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพื่อให้ส่งผลกระทบในสายการผลิตให้น้อยที่สุด

ด้วยประสบการณ์ “การจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง” กว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ผลิตทุกสาขา วันนี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมแล้วกับการให้บริการออกแบบวางระบบหุ่นยนต์ออโตเมชั่นสำหรับไลน์การผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือวัดมิติ 3 แกน ซึ่งคัดสรรแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เพื่อเติมเต็มการให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรทั้งกระบวนการผลิต

 

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 
สถิติ
เปิดเมื่อ24/08/2020
อัพเดท15/09/2020
ผู้เข้าชม1002384
แสดงหน้า2003694
สินค้าแนะนำ